H Missen, stipendia

 

de tarieven zijn van toepassing vanaf 1 jan 2019

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 12,50        
Eucharistieviering in weekend per overledene
€ 27,50
Eucharistieviering voor overleden ouders € 12,50 resp            27,50
Jubileumdiensten, niet tijdens reguliere zaterdag of zondagsmis gehouden € 275,00
Avondwake als H. Mis incl evt uitvaartdienst € 440,00
Uitvaartdienst € 440,00
Zeswekendienst € 27,50
Huwelijksmis € 440,00
doop € 75,00
Muzikale begeleiding  
Koor € 125,00
Cd-muziek * rechtstreeks met uitvoerder afhandelen € 0,00
   
Crematie  
Begeleiding van parochiepriester in crematorium na voorafgaande kerkdienst € 75,00
Woorddienst van parochiepriester in crematorium €  440,00
   
Gestichte jaardiensten en stichtingen  
H.Mis door de week (leesmis) gedurende 10 jaar € 125,00
H.Mis door de week (leesmis) gedurende 20 jaar € 250,00
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, gedurende 10 jaar € 275,00
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, gedurende 20 jaar € 550,00