Contact parochie St. Lambertus Oirsbeek 

Emailadres:                         parochieoirsbeek@gmail.com

Koster:                                   06- 201 92 963

Parochiekantoor:              Raadhuisstraat 10 
                                                 (rechts naast de pastorie)
tel.:                                          06 51173471
e-mail:                                    parochieoirsbeek@gmail.com

Bank
RABO:                                    NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. R.K. Kerkbestuur
ING:                                        NL80 INGB 0000 9708 11 t.n.v. R.K. Kerkbestuur

Bereikbaarheid PASTOOR: 

Pastoor-Deken                      G.H.J.Honings :  046-4431292
Kapelaan                                B.Gorissen          :  046-4431796

Voor de ziekenzalving of bij overlijden:
U kunt via de koster onder nummer 06-201 92 963 snel een priester bereiken als die niet zelf telefonisch bereikbaar is.

Algemeen:
Voor bijzondere vieringen zoals  huwelijken, dopen e.d. kunt u rechtstreeks contact opnemen met Federatie-secretariaat, ma, woe en vrij tussen 10 en 12 via telefoonnummer 046-8886438 of e-mail pastorieschinnen @ziggo.nl

Doe dat het liefst zo tijdig mogelijk! 

Uitvaarten in onze parochiekerk zijn altijd om 10.30 uur.


Voor misintenties  
Mondeling
Op dondermorgen tussen 10 en 12 uur op het parochiekantoor naast de pastorie - Raadhuisstraat 10 te Oirsbeek of telefonisch 06 51173471

Schriftelijk.
middels het e-mailadres parochieoirsbeek@gmail.com