Contact parochie St. Lambertus Oirsbeek 

Emailadres:                         parochieoirsbeek@gmail.com

Koster v.d. week:              06- 201 92 963

Parochiekantoor:              Raadhuisstraat 10 
                                                 (rechts naast de pastorie)
tel.:                                           046-4421436
e-mail:                                    parochieoirsbeek@gmail.com

Bank
RABO:                                    NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. R.K. Kerkbestuur
ING:                                        NL80 INGB 0000 9708 11 t.n.v. R.K. Kerkbestuur

Bereikbaarheid PASTOOR: 

Pastoor-Deken                      G.H.J.Honings :  046-4431292
Pastoor                                    H.Adema            :  045-5252318  
Kapelaan                                B.Gorissen          :  046-4431796

Voor de ziekenzalving of bij overlijden:

U kunt via de koster van de week onder nummer 06-201 92 963 snel een priester bereiken als die niet zelf telefonisch bereikbaar is.

Algemeen:
Voor bijzondere vieringen zoals uitvaarten, huwelijken, dopen e.d. kunt u rechtstreeks contact opnemen met Pastoor Honings 046-4431292  Doe dat het liefst zo tijdig mogelijk! 
Doopsels worden op zondag toegediend om 12.30 uur.
Uitvaarten in onze parochiekerk zijn altijd om 10.30 uur.


Voor misintenties  
Mondeling
Op dondermorgen tussen 10 en 12 uur op het parochiekantoor naast de pastorie - Raadhuisstraat 10 te Oirsbeek of telefonisch 4421436

Schriftelijk.
middels het e-mailadres parochieoirsbeek@gmail.com