Huidige stand van zaken...

Vanaf 2020 zien we dat de kerkbijdrage weer is aangetrokken. Meer mensen zijn gaan deelnemen en dat geeft ons allen het vertrouwen dat we samen kunnen bouwen aan een nieuw leven in onze parochie. Ook zijn weer enkele kinderen misdienaar geworden en ondanks de Corona-beperkingen nemen ook de inkomsten uit collectes toe. We zijn altijd weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Iets voor u? Graag nodigen we u uit om samen met ons mee te bouwen aan een vitale parochie, om de St. Lambertuskerk, de trots van Oirsbeek, in ere te houden, onze mooie begraafplaats en om samen Gods mensenliefde handen en voeten te geven in de zorg voor elkaar!

Waar zijn we dan mee bezig?

Eigenlijk vindt iedereen het vanzelfsprekend dat er een kerkgebouw is, een pastoor, een zangkoor, kosters, misdienaars en acolieten. Eigenlijk vindt iedereen het vanzelfsprekend dat die 'kerk' ook op belangrijke momenten haar gezicht laat zien. Eigenlijk kunnen we ons een Oirsbeek zonder kerk niet voorstellen.

In Oirsbeek kun je je kind laten dopen, de Eerste Communie laten doen, het Vorsmel laten toedienen, voor de kerk trouwen en een dierbare overleden laten begraven of in een Eucharistieviering gedenken! Dat lijkt vanzelfspreken, net zo vanzelfsprekend als de kerktoren die al meer dan 500 jaar het gezichtspunt is hartje Oirsbeek.

Maar zo vanzelfsprekend is dat niet! Dat beeld, zowel toren als kerk, pastorie en pastoor, koor en vrijwilligers vragen van de parochie, de geloofsgemeenschap van Oirsbeek en van hen die zich niet tot die parochie rekenen, maar haar wel een warm hart toedragen om een solide en seriueze financiële ondersteuning.

Steun uw Kerk! Houd haar overeind, ook als het niet voor uzelf zou zijn, dan voor uw kinderen en kleinkinderen! Uw en hun voorouders hebben deze kerk gefinancierd en overeind gehouden. Laat ons, alsjeblieft, niet te boek staan als de generatie die daar een einde aan maakten en de kerk, omdat ze zo vanzelfsprekend aanwezig werd geacht binnen de Oirsbeekse gemeenschap, juist daarom moesten sluiten.

vanzelfsprekendheid kan zichzelf niet bekostigen, maar kost ook geld. Wij hebben uw bijdrage, meer dan ooit, hard nodig!