Huidige stand van zaken...

De inkomsten en dus de financiële toekomst van onze Oirsbeekse kerk en parochie zijn en blijven zorgwekkend! De bijdragen uit de kerkbijdragen,collecten, misstipendia, offerkaarsen bliven afnemen. Ook de inkomsten  van de begraafplaats daalden aanzienlijk mdat er steeds minder mensen voor kiezen zich kerkelijk te laten  begraven of kiezen voor een crematie om nabestaanden te ontlastem. Daarnaast worden de vaste lasten beduidend hoger.

Waar zijn we dan mee bezig?

Eigenlijk vindt iedereen het vanzelfsprekend dat er een kerkgebouw is, een pastoor, een zangkoor, kosters, misdienaars en acolieten. Eigenlijk vindt iedereen het vanzelfsprekend dat die 'kerk' ook op belangrijke momenten haar gezicht laat zien. Eigenlijk kunnen we ons een Oirsbeek zonder kerk niet voorstellen.

In Oirsbeek kun je je kind laten dopen, de Eerste Communie laten doen, het Vorsmel laten toedienen, voor de kerk trouwen en een dierbare overleden laten begraven of in een Eucharistieviering gedenken! Dat lijkt vanzelfspreken, net zo vanzelfsprekend als de kerktoren die al meer dan 500 jaar het gezichtspunt is hartje Oirsbeek.

Maar zo vanzelfsprekend is dat niet! Dat beeld, zowel toren als kerk, pastorie en pastoor, koor en vrijwilligers vragen van de parochie, de geloofsgemeenschap van Oirsbeek en van hen die zich niet tot die parochie rekenen, maar haar wel een warm hart toedragen om een solide en seriueze financiële ondersteuning.

Steun uw Kerk! Houd haar overeind, ook als het niet voor uzelf zou zijn, dan voor uw kinderen en kleinkinderen! Uw en hun voorouders hebben deze kerk gefinancierd en overeind gehouden. Laat ons, alsjeblieft, niet te boek staan als de generatie die daar een einde aan maakten en de kerk, omdat ze zo vanzelfsprekend aanwezig werd geacht binnen de Oirsbeekse gemeenschap, juist daarom moesten sluiten.

vanzelfsprekendheid kan zichzelf niet bekostigen, maar kost ook geld. Wij hebben uw bijdrage, meer dan ooit, hard nodig!