Opgave misintenties.

Op donderdag ochtend  tussen 10 en 12 uur op het parochiekantoor naast de pastorie - Raadhuisstraat 10 te Oirsbeek,
telefonisch onder nummer 046-4421436 of
via de e-mail parochieoirsbeek@gmail.com.

Overige dagen:
via de e-mail parochieoirsbeek@gmail.com. 

Betaling
het verschuldigde stipendium van  27,50 euro per intentie kunt in een envelop met de naam en het telefoonnummer van de afzender erop  in de brievenbus deponeren van de Schepenbank, die zit in de groenepoort aan de Grachtstraat, tegenover de kerk of middels het bankrekeningnummer NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. R.K. Kerkbestuur

 

Liturgie Oirsbeek: 

Aanmelden via de kostertelefoon 06-20192963 

Zondag 20 september
11.00 uur H. Mis Lambertusviering
Orgel: Margreet Wesseling.
Jaardienst voor:
- Ouders Clement-Debeije:
- Joep Leistra en Bert Cremers;
- Ouders Roberts-Offermans.

Woensdag 23 september
9.30 uur H. Mis

Zondag 27 september
11.00 uur H. Mis
Orgel: Margreet Wesseling.
H. Mis voor:
- Thérese Deriks v.w. haar verjaardag;
- alle weldoeners van de parochie.
Tijdens deze viering  ontvangt Quinn Houben het H. Doopsel.
Onze felicitaties voor hem en zijn ouders.
Op vrijdag 18 september hebben wij in onze St. Lambertuskerk de
requiem mis gehouden voor Nelly Wintjens-Vermeulen.
Zij werd 92 jaar. Dat zij ruste in vrede.


Woensdag 30 september 
9.30 uur H.Mis