Opgave misintenties.

Op donderdag ochtend  tussen 10 en 12 uur op het parochiekantoor naast de pastorie - Raadhuisstraat 10 te Oirsbeek, 

telefonisch onder nummer 06-51173471 of
via de e-mail parochieoirsbeek@gmail.com.

Overige dagen:
via de e-mail parochieoirsbeek@gmail.com. 

Betaling
het verschuldigde stipendium van  27,50 euro per intentie kunt op dondermorgen tussen 10 en 12 uur op het parochiekantoor of middels het bankrekeningnummer NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. R.K. Kerkbestuur.

Het bijwonen van de H.Mis mag maximaal door 30 personen. 
Voor het bijwonen van de H. Mis dient U zich op te geven op zaterdag tussen 10.00  en 12.00 uur via de kostertelefoon 06-20192963. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

 
 
What do you want to do ?
New mail

Misintenties

Zondag 21 februari
Orgel: Margreet Wesseling
11.00 uur:
Jaardienst voor:
• Echtelieden Doomen-Thijssen; st.
• Rob Wijnands; st.
H. Mis voor:
Marie-José Douven-Vleugels en wederzijdse ouders.

Woensdag 24 februari:
09.30 uur H. Mis

Zaterdag 27 februari
19.00 uur Vormingsvoorbereiding.
Uitsluitend voor vormelingen en ouders.

Zondag 28 februari
Orgel: Margreet Wesseling
11.00 uur:
Jaardienst voor:
Joep Alzer.
H. Mis voor:
Lei Ulaga vw de parochie
voor alle weldoeners van de parochie.

Woensdag 3 maart
09.30 uur H. Mis

 

 

 
What do you want to do ?
New mail