Opgave misintenties.

U kunt de misintenties op de volgende wijze opgeven:

  1. Op donderdag tussen 10 en 12 uur op het parochiekantoor naast de pastorie - Raadhuisstraat 10 te Oirsbeek, 
  2. telefonisch onder nummer 06-51173471 uitsluitend  op donderdag tussen 10 en 12 uur.
  3. via de e-mail parochieoirsbeek@gmail.com.

Overige dagen:
via de e-mail parochieoirsbeek@gmail.com. 

Betaling
het verschuldigde stipendium van  27,50 euro per intentie kunt op dondermorgen tussen 10 en 12 uur op het parochiekantoor of middels het bankrekeningnummer NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. R.K. Kerkbestuur.

Het bijwonen van de H.Mis mag maximaal door 30 personen. 
Voor het bijwonen van de H. Mis dient U zich op te geven op zaterdag tussen 10.00  en 12.00 uur via de kostertelefoon 06-20192963. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

 

Zondag 9 mei

11.00 uur H. Mis met orgelmuziek.
Jaardienst voor: Mia Alzer-Swinckels;
H. Mis voor:

  • Netta Geurten-Custers voor moederdag;
  • Uit dankbaarheid vanwege 60-jarig huwelijk.

12.30 uur: Doopsel Skip van Wersch.

Woensdag 12 mei
09.30 uur: H. Mis

Donderdag 13 mei Hemelvaartdag 
11.00 uur H. Mis met orgelmuziek voor:

  • Annie Kniebeler-Jurjus.

Zondag 16 mei
11.00 uur: H.Mis met orgelmuziek.
Jaardienst voor:

  • Peter Kuipers (st):

H. Mis voor:

  • Jan Waltmans:
  • Ouders Jan en Maria Douven-Haenen en overleden familieleden;
  • Annie Kniebeler-Jurjus vw haar verjaardag.

Woensdag 19 mei
09.30 uur: H. Mis