Opgave misintenties.

U kunt de misintenties op de volgende wijze opgeven:

  1. Op donderdag tussen 10 en 12 uur op het parochiekantoor naast de pastorie - Raadhuisstraat 10 te Oirsbeek, 
  2. telefonisch onder nummer 06-51173471 uitsluitend  op donderdag tussen 10 en 12 uur.
  3. via de e-mail parochieoirsbeek@gmail.com.

Overige dagen:
via de e-mail parochieoirsbeek@gmail.com. 

Betaling
het verschuldigde stipendium van  27,50 euro per intentie kunt op dondermorgen tussen 10 en 12 uur op het parochiekantoor of middels het bankrekeningnummer NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. R.K. Kerkbestuur.

 

 

Woensdag 13 oktober
9.30 uur  H. Mis

Zondag 17 oktober
11.00 uur: H. Mis
Deze dienst wordt opgeluisterd met orgelmuziek.
Jaardienst voor:
ouders Karel en Mia Dings-Tonnaer;
H. Mis voor:
Leny Douven-Daemen (par);
Nico Broekema (par).

Woensdag 20 oktober
09.30 uur: H. Mis  

Zondag 24 oktober
11.00 uur: H. Mis, Deze dienst wordt opgeluisterd door het P.G.Z.K. St. Lambertus
H. Mis voor:
Pierre en Trijntje Paters-Siesling;
Fokke en Aaltje Siesling-Venema;
Ben en Adriana Zonneveld-Van Leeuwen;
Renate Beerensprung.

Woensdag 27 oktober
09.30 uur: H. Mis