Opgave misintenties.

U kunt de misintenties op de volgende wijze opgeven:

  1. Op donderdag tussen 10 en 12 uur op het parochiekantoor naast de pastorie - Raadhuisstraat 10 te Oirsbeek, 
  2. telefonisch onder nummer 06-51173471 uitsluitend  op donderdag tussen 10 en 12 uur.
  3. via de e-mail parochieoirsbeek@gmail.com.

Overige dagen:
via de e-mail parochieoirsbeek@gmail.com. 

Betaling
het verschuldigde stipendium van  27,50 euro per intentie kunt op dondermorgen tussen 10 en 12 uur op het parochiekantoor of middels het bankrekeningnummer NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. R.K. Kerkbestuur.

Het bijwonen van de H.Mis mag maximaal door 60 personen. 
Voor het bijwonen van de H. Mis dient U zich op te geven op zaterdag tussen 10.00  en 12.00 uur via de kostertelefoon 06-20192963. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

 

 

Zondag 18 juli
11.00 uur: H. Mis met orgelmuziek.

Woensdag 21 juli
09.30 uur: H. Mis

Zondag 25 juli
11.00 uur: H.Mis met orgelmuziek.
Jaardienst voor:

  • Jan Lubberdink;
  • Thérese Derks;

H. Mis voor:

  • Jochem Jacob Bakker vw zijn verjaardag;
  • Wil Jacobs en Wil Douven.

Woensdag 28 juli
09.30 uur: H. Mis