Opgave misintenties.

 

U kunt de misintenties op de volgende wijze opgeven:

  1. Op donderdag tussen 10 en 12 uur op het parochiekantoor naast de pastorie - Raadhuisstraat 10 te Oirsbeek, 
  2. telefonisch onder nummer 06-51173471 uitsluitend  op donderdag tussen 10 en 12 uur.
  3. via de e-mail parochieoirsbeek@gmail.com.

Overige dagen:
via de e-mail parochieoirsbeek@gmail.com. 

Betaling
het verschuldigde stipendium van  27,50 euro per intentie kunt op dondermorgen tussen 10 en 12 uur op het parochiekantoor of middels het bankrekeningnummer NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. R.K. Kerkbestuur. 

Corona
In verband met de maximumcapaciteit van ons kerkgebouw is reserveren noodzakelijk. U kunt zich aanmelden op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur via de vlg. telefoonnummers, 06-82508342 en 046-8886438

Het parochiekantoor is geopend elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en uitsluitend tijdens deze uren bereikbaar onder telefoonnummer:06 51173471.

Zondag 23 januari 2022
11.00 uur: H. Mis
Deze dienst wordt opgeluisterd met orgelmuziek.
6-Wekendienst voor:
* Thea Hensgens;
H. Mis voor:
* Cor Clement (par)

Woensdag 26 januari
09.30 uur: H. Mis

Zondag 30 januari 2022 
11.00 uur: H. Mis 
Deze dienst wordt opgeluisterd met orgelmuziek.
6-Wekendienst voor:
* Cor Clement;
* Truus Kusters-Kersten;
* Fien Douven-Houtvast;
Jaardienst voor:
* Enny Dolmans-Mertens (st); 
H. Mis voor:
* alle weldoeners van de parochie.

Woensdag 2 februari 
09.30 uur: H. Mis 
Aansluitend is er gedurende 20 minuten uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament.