Opgave misintenties.

Op donderdag ochtend  tussen 10 en 12 uur op het parochiekantoor naast de pastorie - Raadhuisstraat 10 te Oirsbeek, 

telefonisch onder nummer 046-4421436 of
via de e-mail parochieoirsbeek@gmail.com.

Overige dagen:
via de e-mail parochieoirsbeek@gmail.com. 

Betaling
het verschuldigde stipendium van  27,50 euro per intentie kunt in een envelop met de naam en het telefoonnummer van de afzender erop  in de brievenbus deponeren van de Schepenbank, die zit in de groenepoort aan de Grachtstraat, tegenover de kerk of middels het bankrekeningnummer NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. R.K. Kerkbestuur.

 
What do you want to do ?
New mail

Misintenties

Het bijwonen van de H.Mis mag maximaal door 30 personen.
Voor het bijwonen van de H. Mis dient U zich op te geven op vrijdag van 10 tot 12 uur via de kostertelefoon 06-20192963
Het dragen van een mondkapje is verplicht. 

Zondag 22 november
Orgel: Margreet Wesseling
11.00 uur
H. Mis voor:
Nelly Wintjens-Vermeulen vw de parochie.

Woensdag 25 november
9.30 uur H. Mis

Zondag 29 november
Orgel: Margreet Wesseling
11.00 uur:
Jaardienst voor:
De overledenen van de familie Verhooren-Jeurissen;
H. Mis voor:
• Rein Arets vw zijn verjaardag;
• Alle weldoeners van de parochie.

Woensdag 2 december
9.30 uur H. Mis

 
What do you want to do ?
New mail